Skip to main content

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van een strandchalet bij

Strandchalet Katwijk B.V.

Boulevard Zeezijde 35
2225 BB Katwijk
www.strandchaletkatwijk.nl
Tel: +31 (0)71 40 123 14
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76213218

1. Reserveringen
Via website. U kunt reserveren via onze site www.strandchaletkatwijk.nl, waarna uw reservering na ontvangst van de betaling direct definitief is. De huurder ontvangt hiervan binnen 24 uur een bevestiging via e-mail.

Bevestiging. De verhuurder bevestigt de reservering direct na ontvangst van de betaling via de site of via e-mail. U wordt verzocht deze bevestiging na ontvangst op juistheid te controleren. Heeft u de bevestiging binnen 24 uur nog niet in uw bezit, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@strandchaletkatwijk.nl. Een reservering is pas definitief na de ontvangst van een bevestiging. Onze bevestiging en de akkoordverklaring van deze huurvoorwaarden vormen samen een voorlopige huurovereenkomst tussen de geadresseerde van de bevestigingsbrief (huurder) en de afzender (verhuurder). Strandchalet Katwijk B.V. neemt alleen boekingen aan van personen vanaf 21 jaar. Groepen jongeren en huisdieren worden niet toegelaten

Strandchalet Katwijk B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor technische excessen of storingen aan het betaal- of reserveringsysteem. Onterecht ontvangen transacties zullen per ommegaande retour verzonden worden.

2. Kosten verhuur
Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het strandhuisje zoals vermeld op de website www.strandchaletkatwijk.nl, gas, water, electra en BTW, keukenpakket (bestaande uit vaatdoek, afwasborstel en -blokje), 2 strandbedden en buitenmeubilair.

Bij de huursom is niet inbegrepen
Toeristenbelasting € 1,65 per persoon per nacht.
Verplicht lakenpakket € 5,00 per persoon(bestaande uit kussen-, matras- en dekbedhoes, bedden worden voor u opgemaakt)
Eindschoonmaak € 50,00 (U dient bij het uitchecken het strandhuisje veegschoon en vaatvrij achter te laten, extra schoonmaakkosten indien u het strandhuisje vervuild achterlaat € 30,-)
Exclusief (optioneel bij te boeken)
*Kinderpakket €15,00 (kinderbed en -stoel)
*Parkeerabonnement €7,50 per dag. Let op u ontvangt bij inchecken een parkeerkaart waarmee u tijdens uw verblijf de parkeergarage (zeehosplein 25) in en uit kunt rijden. Er is gegarandeerd plek in de parkeergarage. De parkeergarage is op 5 minuten loopafstand van Strandchalet Katwijk BV. Het is alleen mogelijk om een parkeerabonnement voor het gehele verblijf te boeken. Wij kunnen slechts één parkeerabonnement per accommodatie aanbieden. Bij verlies of diefstal van de parkeerkaart wordt €75,00 in rekening gebracht.
*Handdoekenpakket €5,00 per persoon

Wij berekenen geen administratiekosten.

3. Betalingen
De huurder kan uitsluitend via de website boeken en betalen via de op www.strandchaletkatwijk.nl aangeboden betalingsmogelijkheden.
Zodra wij de betaling ontvangen hebben is de reservering definitief. Indien de betaling niet binnen 7 dagen ontvangen is dan vervalt reservering. U kunt dan geen aanspraak meer maken op het strandhuisje. Indien gewenst, dient er een nieuwe reservering te worden gemaakt.
Een week voor aankomst krijgt u via de mail nog een bericht van ons met de laatste informatie met betrekking tot uw reservering en actuele informatie over Katwijk.
De sleutels van uw strandhuisje kunt u afhalen bij de receptie in strandpaviljoen ZAND na het tonen van uw bevestiging. U dient zich te kunnen legitimeren.

4. Wijziging en Annulering
Wijziging
Bij wijzigingen tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode mag eenmaal een kosteloze wijziging worden doorgegeven. Voor een tweede of volgende wijziging, of binnen 28 dagen voor verhuur, wordt € 20 per wijziging in rekening gebracht. Onder wijzigingen wordt verstaan: het wijzigen van persoonsgegevens, geboekte arrangementen, aantal personen, een indeplaatstelling Onder wijzigingen wordt niet verstaan: Het wijzigen van de datum van uw reservering naar een eerder of later moment. Indien u de reserveringsdatum wenst te wijzigen dan wordt dat gekenmerkt en berekend als een annulering. De datumswijziging wordt dan ook volgens onderstaande annuleringsstaffel berekend.

Annulering
Bij annulering door huurder gelden daarnaast de volgende kosten:
Bij annulering vanaf 12 maanden tot 8 maanden (exclusief) vóór de dag van aankomst: 10% van de huursom;
Bij annulering vanaf 8 maanden tot 4 maanden (exclusief) vóór de dag van aankomst: 25% van de huursom;
Bij annulering vanaf 4 maanden tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aankomst: 50% van de huursom;
Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste (exclusief) dag vóór de dag van aankomst: 75% van de huursom;
Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst en bij voortijdige beëindiging van het verblijf: 100% van het factuurbedrag;
Annulering voor aanvang van de huurperiode dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van naam en reserveringsnummer.

Annulering verhuurder
Verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de huur/huurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor de strandhuisjes.

Covid-19 voorwaarden
De strandchalets beschikken over een eigen badkamer, keuken en toilet en zijn vrijstaand. Hierdoor is het veilig om te recreëren bij Strandchalet Katwijk BV. Zolang de covid-19 pandemie duurt, en de ontwikkelingen met betrekking tot uw verblijf in rap tempo op kunnen lopen is het mogelijk om uw verblijf kosteloos over te dragen aan een andere liefhebber, zodra uw (lokale) overheid het gebied van Strandchalet Katwijk BV in een bepaald tijdsvlak kenmerkt met een verhoogd reisrisico. Zo lang als dat wij gasten mogen en kunnen ontvangen blijven onze algemene voorwaarden met betrekking tot wijzigen en annuleren zoals hierboven omschreven van kracht. Indien uw overheid of werkgever verbiedt om naar Strandchalet Katwijk BV af te reizen kunnen wij u, indien gewenst, een factuur overhandigen van uw verblijf die u kunt gebruiken om de schade van dat besluit in te dienen bij uw werkgever, overheid en/of (reis)verzekering.

5. Huisreglement
De aankomst is vanaf 15.00 uur. Indien u na 17.00 uur arriveert, kunt u dit door geven op ons telefoonnummer +31 (0)71 40 123 14.
Op de dag van vertrek dient u het strandhuisje voor 10.00 uur te verlaten. Mocht u op de vertrekdag voor 8.00 uur willen vertrekken dan dient u dit de avond voor vertrek aan ons door te geven.
De strandhuisjes zijn geschikt voor maximaal 4 personen. Het is niet toegestaan om dit aantal te overtreden. Bij overtreding kunnen wij uw verblijf per direct beeindigen.
Het is niet toegestaan
Roken of wierook te branden in het strandhuisje
Eigen apparaten zoals BBQ, gasbrander, frituurpan, elektrische oven, bakplaat, infra roodlampen en andere elektrische kachels/apparaten mee te nemen en te gebruiken.
Huisdieren
Buitenopslag van goederen.
Op last van de brandweer en de gemeente Katwijk om bij de strandhuisjes en op het strand open vuur of een BBQ te organiseren.
Bij overlast en/of schade toebrengen aan het strandhuisje, de inventaris of andere gasten, loopt u het risico het strandhuisje te moeten verlaten.
Wij verzoeken u vanaf 22.30 uur geen overlast van (hard)geluid te verspreiden.
De huurder dient zich te houden aan alle overige huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomstmap van de strandhuisjes. Deze informatie is tevens vrij in te zien bij de receptie van strandchalet Katwijk B.V.

Indien uw reservering vroegtijdig beëindigd wordt, al dan niet door strandchalet Katwijk B.V. of door het niet naleven van de huisregels en algemene voorwaarden heeft huurder onder geen beding recht op teruggave, restitutie of vergoeding op een andere wijze.

 

6. Aansprakelijkheid
Wij gaan ervan uit dat u de natuur, de omgeving en de strandhuisjes met respect behandeld.
De hoofdpersoon genoemd in de bevestiging, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om het strandhuisje. Breuk/vermissing of beschadiging van inventaris of accommodatie ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden gemeld bij de bar van het strandpaviljoen van uw accommodatie.
Strandchalet Katwijk B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één huisjes, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Strandchalet Katwijk B.V. of (één van) haar werknemers.
Strandchalet Katwijk B.V. is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
U vrijwaart Strandchalet Katwijk B.V. voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het strandvak bevinden.
Strandchalet Katwijk B.V. behoudt zich overigens uitdrukkelijk het recht voor noodzakelijk onderhoud te plegen, tijdens uw verblijf aan de strandhuisjes zonder recht op vergoeding aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
Een en ander zal uitsluitend geschieden om de kwaliteit van het paviljoen en uw verblijf in het strandhuisje te verbeteren.

7. Klachten
Strandchalet Katwijk B.V. probeert uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks die goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht heeft.
Klachten dienen ter plaatse te worden gemeld, zodat Strandchalet Katwijk B.V. in de gelegenheid is de klacht op te lossen.

8. Overigen
Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Op alle prijzen zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet.
Met deze algemene voorwaarden van januari 2021 vervallen alle eerdere publicaties.